2010. január 30., szombat

LA NOCHE DE WALPURGIS (1970)

(legkisebb unokámnak, Viktor "hosszabb Vámpírok éjjele cikket akarok!" Vittorionak ajánlva)

Hol vót, hol meg nem, Barcánfalvától két napi járásra, az Iza-Völgyétől kőhajlásnyira, a máramarosi kerek erdő közepin lakozott Daninsky, a Waldemár. Nemesember lévén gyakran meggyütt a baja a helybéli parasztokkal, nem is szívlelték őtetet a népek! Nővére Elizabet együgyű asszonyfajta lehetett, mer egész áldott nap se szó, se beszéd, csak nézett maga elé, mint a faliponty.
Így éddegéltek szomorkásan, míg egy szép napon betoppant hozzájuk két városi jány, Elvíra és Zseneviv. Mondta is magának Daninsky, be ismerős nékem ez a szalmahajú némber... Gaby Fuchs az, a teremtettét! messze földön hírös a szépségérűl. Nosza több se kellett, menten belé is szerelmesedett.

Daninsky úr! -szólal meg a fehérnép- Aztán hallott-e a vámpírokról? Ha segít nekünk találni egyet, mi úgy megjutalmazzuk, hogy nem bánja meg soha életében! Daninskyt se fábul faragták, máris mutatta az utat Nádasdy grófné nyughelyéhez. Mikor aztán kinyitanék a sírhelyet, ijedtükben véletlenül kihúzzák a vámpírból az ezüstkeresztet, aztán még vért is fröcsögtettek reá!A grófné attól fogva kijárt a népek közé nyakat csócsálni, még Zsenevivet sem hagyta békiben, lett őbelőle is vámpír. Daninskynak sem lészen nyugodalma, mer eszébe jutá, hogy hamarjában itt a Walpurgisz éjcakája, azt ő ilyenkor farkasemberré szokott ám változni akaratján kívületjén. -Hogy a rontás essen rájam! mondta néki magának s iziben magára zárta a házat ajtóstúl. El is jő Walpurgisz éje, telihold van odakünn, Daninsky meg kezd szőrösödni, mint asszonyláb télvíz idején...Rrraaarrr... mingyá éjfélt üt a házmesterné botkosa! Akkor aztán nem bír tovább maga magával a szerencsétlen embernek farkasa, kiugrik az ablakon bele a nagyvilágba, magára haragítván az első gyüttmentet, aki az útjába kerül. Lett is nemulass meg vérzivatar!
Vaj mi sors vár szegény Daninskyre? Leszokik é átkos rossz természetérül, oszt sikeredik nekije jól meghúznia Gaby Fuchs bögyörőjét? Mondom néked komám, lássad meg a Hungarovideo kazettáját, azt te is megtudod! A Spanyolhonból szakajtott kópia vágatlan, mint a jereváni szűz, de biza oly pocsék a minőség, hogy rögvest meg is mutatám . Az úr ezerkilencáznyolcvankilencedik éviben született szinkron jobb, mint az angélus. Paul Naschynak magyar hangossága Rajhona Ádám a temesvári színjáccókörben egyszer már előadá a HUNCHBACK OF THE MORGUE főbbszerepjét, itt van ni egy fotográfia őrólla:
No, nem is szaporítám itt a mondást, csak még annyit, hogy hamarjában akkora sikeredettje lészen ennek a WEREWOLF SHADOW/THE WEREWOLF VS. THE VAMPIRE WOMAN meg még ki tuggya hogyan címzett jóságnak, hogy rögvest nekilátott a többi derék spanyolád is horrorokat szántani meg vetni, aztán éltek meg Vakhalottak, ahogy köll!