2010. december 12., vasárnap

The Godfather of Boxszet


Értékét vesztett világban élünk, kedves barátaim! Nézzetek csak magatok köré - szellem itten nem sugárzik többé. Az elektromos médiumok szennycsatornáin keresztül az információs szupersztrádán át egészen a mozitermek talmi csillogástól zavaros vásznaiig ördögi hatékonysággal arat a globális ízlés- és jellemformálás pusztító gépezete!


Vegyük végre észre, kedves  elvtársak  egybegyűltek, hogy ez az előre megtervezett, külföldi nagytőke által finanszírozott támadás pontosan azon értékrendek fundamentuma ellen irányul, amit mi, maroknyi elkötelezetten hívő emberek oly hosszú időn át védelmeztünk, sokszor a saját testi-lelki épségünket sem kímélve!


Eme dollármilliókkal kistafírozott, hamis prófétáktól hemzsegő közeg láttán egyelőre nem tehetünk mást, mint hogy áhítattal vegyes csendességgel emlékezünk azon eleinkre, kik dacolva mostoha körülményeikkel, szorgos, kétkezi munkával képesek voltak maradandó értékeket létrehozni, lett légyenek bármily szerények is azok. Hadd idézzem Friedman atya örökbecsű szavait: "Ubique bone est, sed optimum est somting virde" - Mindenütt jó, de legjobb a  Something Weird