2009. február 1., vasárnap

H.K.S.A. menni Magyarországbemutatja:

157.§.(3) Aki műemléket, muzeális tárgyat, tömegközlekedési vagy távközlési eszközt, közúti jelzést, továbbá parkot vagy ahhoz tartozó felszerelést gondatlanul megrongálja ,százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(4) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a rongálást robbanóanyag vagy robbantószer felhasználásával követik el.